Kinesisk akupunktur (CCM) och NADA öronakupunktur finner du hos Sylvias Hälsovård i Karlstad

Klassisk kinesisk akupunktur hos Sylvias Hälsovård - för att ge dig ett inre lugn

Sylvias Hälsovård erbjuder Sylvia Agorander klassisk akupunktur, en metod som erbjuder ett harmoniskt helhetsperspektiv som bygger på mångtusenårig kinesisk vetenskap, filosofi och erfarenhet. Detta är den terapiform hon brinner mest för, och därför har hon vidareutbildat sig intensivt internationellt och fördjupat kunskaperna.

Hur fungerar en behandling?

konsultation akupunktur hos Sylvias Hälsovård

Inför en behandling samtalar vi alltid - kort eller lite längre - om den aktuella situationen. Pulsdiagnostik är alltid med både innan och under behandling, för att identifiera obalanser och kontrollera att behandlingen har effekt. Ibland kan det finnas anledning att titta på tungan och den vägen se på hur tillstånd yttrar sig i kroppen.

Behandling hos Sylvia väljs enligt gammal kinesisk medicinsk metodik, som grundar sig i förståelse av processer i naturen. Ibland finns det anledning att använda nålar mer lokalt eller symptomatiskt, t ex i muskelknutor. Detta är mycket effektivt lokalt och får komplettera behandling av besvär i rörelseapparaten. Även sugkoppar och keramisk värme är effektiva hjälpmedel.

Hos Madeleine kan ni få NADA öronakupunktur som är designad att ta människan ur stresslägen ( s k "fight/flight" då hela kroppens kemi är inställd på att överleva, inte på att läka skador, underhålla vävnader, och processa känslomässiga upplevelser) och in i ett avslappnat tillstånd där läkning på alla nivåer blir möjlig. Madeleine kan också välja att komplettera sina massagebehandlingar med sugkoppar och värme, som har sin historiska bas inom kinesisk medicin.

Vi använder enbart engångsnålar, följer branschregler och står under kommunens hygientillsyn.

Metoden klassisk kinesisk akupunktur (CCM)

I den kinesiska medicinen finns en helhetssyn på människan som en varelse som finns i ett sammanhang i universum, med sin placering mellan himmel och jord. Det tillhör den mänskliga tillvaron att vi ständigt står inför konflikter och utmaningar - inom oss själva som de tänkande ambitiösa varelser vi är, eller från omgivningen.

När dessa påfrestningar i livet eller påverkan från miljön får oss ur vår naturliga balans mår vi inte bra. Detta kan vara en vag känsla, som inga labtester kan ge förklaring till, en lätt funktionsstörning, eller - om det fått fortgå länge - en manifest sjukdom. Och allt detta kan var för sig ligga i de olika nivåer som vi som varelser i naturen har: kroppslig, känslomässig, mental, psykisk, andlig. För att vi ska känna oss som hela lugna lyckliga personer behöver vi fungera harmoniskt på alla nivåer. 

Det grundläggande syftet inom kinesisk medicin i allmänhet och i den akupunktur Sylvia vidareutbildar sig inom i synnerhet är att förankra oss där vi hör hemma i oss själva och i naturen. Då optimeras läkningsförmåga och motståndskraft. Det harmoniska synsätt som genomsyrar metodiken ger ett oändligt antal möjliga infallsvinklar till behandling av en åkomma. Ett mer givande arbete kan knappast finnas i mina ögon. Samtidigt strävar man alltid efter att hålla sig uppdaterad vad gäller forskningsresultat och vetenskapliga diskussioner inom kinesisk medicin.

Är du intresserad av den vetenskapliga aspekten av akupunktur så gå gärna in på:

http://www.evidencebasedacupuncture.org/

Ring mig: +46 (0)54-181757